Afgelopen week schreef Martin Sommer een artikel in De Volkskrant met als titel: “De automatisering bedreigt de hele middenklasse”. Hij stelt daarin dat technologische ontwikkeling, machines en natuurlijk ook mobiele technologie en internet, er voor gaan zorgen dat de middenklasse verdwijnt. Ik denk dat zijn observatie slechts gedeeltelijk correct is.

Veel banen en functies zullen inderdaad verdwijnen. Daarentegen geloof ik dat dit geen bedreiging is, maar een kans! Een kans om naar een ander model toe te groeien. We hebben al meerdere malen laten zien dat we als mens kneedbaar zijn en ons weten aan te passen aan nieuwe modellen en technologische/economische verschuivingen. De kunst is om veranderingen te omarmen en de kansen te zien.

 

Michel Bauwens, oprichter van de Foundation for Peer-to-Peer Alternatives: “Ondernemers worden de nieuwe middenklasse.”

Onderdeel van deze verandering is de deeleconomie. Door de deeleconomie kunnen we op eenvoudige wijze al onze ongebruikte spullen en diensten goed benutten. Het faciliteert mensen om hun leven goedkoper, eenvoudiger en socialer in te richten. De impact, of je die nu als positief of negatief ziet, van deze deeleconomie en technologische verandering gaat voorbij aan een bedreiging voor de middenklasse. De deeleconomie biedt namelijk ook kansen aan mensen om zelf waarde toe te voegen aan hun community en/of daar zelf inkomsten uit te genereren.

Wanneer de middenklasse zelf weer ‘makers’ worden en waarde gaan creëren die ze ruilen of verhandelen (groenten uit eigen tuin, een bed via Airbnb, een boor via Peerby of kennis via Konnektid) en doordat dat lokaal gebeurt, ontstaat er weer een sociale verbinding met het product/de dienst en betalen we niet meer voor overbodig toegevoegde waarde zoals tussenpersonen, transport, etc. Het maakt ons allen verantwoordelijk en vraagt van iedereen ondernemerschap.

Cijfers uit Amerika illustreren dit. Een lege kamer verhuren via Airbnb kan je gemiddeld $20.000 opleveren per jaar, $200,- als je ongebruikte spullen verhuurt, $8.000,- als je je auto deelt en nog eens $15.000 als je je kennis en vaardigheden beschikbaar stelt. Hierin is nog niet de ‘waarde’ van ruilhandel in meegenomen.

Bovendien komt de verandering niet alleen voort uit een technologische/economische ontwikkeling maar ook van onder op, vanuit de mens. Deze ‘vooruitgang’ biedt ons namelijk kansen om onze wereld en modellen opnieuw vorm te geven. Maar daarover volgende week meer.

-Michel